stud. stac. - I st. - II r. - gć5-gć8 - Metody Obliczeniowe - Wyniki kolokwium K1

Wyniki kolokwium znajdują się na Liście ocen.

W kolumnie K1 znajduje się ocena a w kolejnych punkty z poszczególnych zadań.

Prace można obejrzeć na konsultacjach u osób poprawiających konkretne zadanie.

  • zad. 1. dr inż. A. Wosatko, pok. 407
  • zad. 2. dr hab. inż. E. Pabisek, pok. 406
  • zad. 3. dr inż. P. Pluciński, pok. 404
  • zad. 4. mgr inż. M. Mucha, pok. 405


Kolokwium poprawkowe odbędzie się 23.05.2019 o godz. 18:00 w sali Działownia 1/7