Egzamin MSiMN (grupy 4-6)

Wszystkie 3 osoby, które przystąpiły do egzaminu 14 marca uzyskały oceny dst.

Konsultacje 18.03&21.03

Szanowni Państwo,

ze względu na konferencję konsultacje w przyszłym tygodniu są odwołane.

Marzena Mucha